MatematikScoop

MSlogohvid

Algebra

Regnehierarki, kvadratsætninger og regneregler.

Cirklens ligning

Cirklen, omskrivning af cirklens ligning og cirklens skæringer med linje.

Differentiering

Afledede funktioner, tangenter og monotoniforhold.

Trigonometri

Cosinus- og sinusrelationerne, pythagoras og arealformlen.

Vektorer

Vektorregning, formler, determinant og vinkel mellem vektorer.