MatematikScoop

MSlogohvid

Trigonometri

Inden vi går videre med trigonometri på de næste sider, får vi på denne side lige styr på det grundlæggende omkring trekanter.

Trekanten

Der gælder følgende for en trekant:

  • En trekants vinkler er sammenlagt altid 180 grader.

 

  • En trekant består af 3 sider, hvor den længste altid er hypotenusen. De 2 andre kaldes blot kateter.

 

  • Man skriver altid trekantens vinkler med store bogstaver, ABC, og siden overfor en vinkel skrives altid med det tilsvarende lille bogstav.

Retvinklede trekanter

En retvinklet trekant er en trekant, hvor den ene vinkel er 90 grader. Retvinklede trekanter er meget praktiske, da man både kan bruge pythagoras og de trigonometriske formler i dem.

Ensvinklede trekanter

2 trekanter er ensvinklede, hvis deres vinkler er parvist ens. Ensvinklede trekanter ligner altså hinanden, men er blot i forskellig størrelse med forskellige sidelængder.

Ligesidede trekanter

En trekant er ligesidet, hvis alle 3 sider i den er lige lange.

Ligebenede trekanter

En trekant er ligebenet, hvis 2 af siderne i trekanten er lige lange – men ikke den tredje